Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Seyahat Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü

Swot Analizi

Program SWOT Analizi

Ekler

Program SWOT Analizi.pdf