Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Seyahat Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü

Stratejik Plan

  

Ekler

2018-2022 Birim Stratejik Planı.pdf
2021-2025 Program Performans Göstergeleri.pdf
2021-2025 Stratejik Plan Değerlendirme Anketi.pdf
2021-2025 TSH Birim Stratejik Eylem Planı.pdf
2022 Stratejik Plan İzleme Raporu.pdf