Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Seyahat Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü

Programlar ve Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi

Seyahat Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü Önlisans Programının Amacı

 

          Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin misyon ve vizyonuna uygun olarak çağdaş mesleki yeterliliğe sahip, sektörün ihtiyaç duyduğu kalite standartlarına uygun, sürdürülebilir eğitim kalitesini hedefleyen, sektörle işbirliği içinde çalışmalarını sürdürmeyi hedefleyen olan  Ezine Meslek Yüksek Okulu Seyahat Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü önlisans programının amacı: önlisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün araştırmalar ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilen, bilime katkıda bulunabilecek, proje tasarlayıp yürütebilme becerisine sahip mezunlar yetiştirmektir.

 

Seyahat Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü Önlisans Programı Tanımı 

Seyahat Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü Önlisans Programı Çıktıları

Seyahat Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü Önlisans Programı Öğretim Planı

 

PÇ1- Turizm ve seyahat hizmetleri programı ile ile ilgili olgu, kavram ve ilkeleri öğrenmek . (Bilgi)

PÇ2- Turizm ve seyahat hizmetleri programı ile ilgili yöntem ve teknikleri, yasal düzenlemeleri, mesleki standartları öğrenmek. (Bilgi)

PÇ3- Turizm sektöründe yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.(Bilgi)

PÇ4- Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte seyahat işletmeciliği alanındaki yazılım ve donanımı kullanabilmek.(Beceri)

PÇ5- Turizm ve seyahat hizmetleri programında almış olduğu bilgileri analiz edip sektörde sentezleyebilmek. Gerektiğinde yaratıcı olabilmek. (Beceri)

PÇ6- Turizm ve seyahat hizmetleri alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç, gereç ve teknolojileri tanımak ve kullanmak. (Beceri)

PÇ7-Sektörün ihtiyacına cevap verebilecek, operasyon, rezervasyon,biletleme işlemleri organizasyonlarını kendi başına yapabilme becerisine sahip, sorumluluk alan nitelikte eleman yetiştirmek. Ekip üyesi olarak çalışmak ve sorumluluk almak. (Beceri)

PÇ8- Mezunlarımızı A,B,C grubu seyahat acentaları, fuar ve organizasyon firmalarında istihdam olanağı sağlamak.. (Beceri)

PÇ9- Bireyler arası ve kültürler arası etkin iletişim kurmak.(Beceri)

PÇ10- Turizm ve seyahat hizmetleri alanı ile ilgili etik değerlere bağlı kalmak, doğal çevreyi korumak. (Yetkinlik)

 

Ekler

Turizm ve Seyahat Hizmetleri Program Çıktıları.pdf