Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Seyahat Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü

Paydaş İlişkileri

          Paydaşlarla ilişkiler beklentiler üniversitenin belli başlı iç ve dış paydaşları olan öğrenciler, toplum, veliler, işverenler, mezunlar, yerel ve ulusal kamu kurum ve kuruluşları, dernekler, vakıflar vb. STK’lar, görsel ve yazılı medya kuruluşları ile kurulacak ilişkilerin eğitim öğretim kalitesine katkı sağladığı bir girdi olarak kabul edilmektedir. Toplumla İlişkiler çeşitli halkla ilişkiler araçları kullanılarak yürütülmektedir. Toplumca kabul edilmeyi ve desteklenmeyi sağlayacak bilgilendirme çalışmalarında sürekliliğe ve etkinliğe özen gösterilmekte olan bölümümüzde toplumsal sorumluk ön planda tutulmaktadır.

 

          Tanıtım çalışmalarında sosyal medyanın önemine binaen bölümümüz ile ilgili tüm tanıtımlar hem resmi web sayfamız olan; http://turizm.ezinemyo.comu.edu.tr/ adresinden, hem de instagram üzerinden turizmveseyahatemyo düzenli güncellemelerle devam etmektedir.

          Tüm bunlara ek olarak iç ve dış paydaşlarımız aşağıda listelenmiştir.

  • Çanakkale Valiliği
  • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü
  • Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
  • Ezine Kaymakamlığı
  • Ezine Belediyesi,
  • TÜRSAB Çanakkale Şubesi
  • ETS Turizm
  • Yerel ve ulusal medya kuruluşları
  • Mezunlar

 

Kurumlararası İşbirlikleri

KOSGEB

İŞ-KUR

TURSAB

ÇATOD

 

İç Paydaşlarla İlişkiler İçin Memnuniyet Anketleri

Akademik Personel Memnuniyet Anketi

İdari Personel Memnuniyet Anketi

Öğrenci Memnuniyet Anketi

Seyahat Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü Stratejik Plan Değerlendirme Anketi

Ders ve Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi

 

Dış Paydaşlarla İlişkiler İçin Memnuniyet Anketleri

Mezun Öğrenci Memnuniyet Anketi

Mezun Çalıştıran İşverenler için Memnuniyet Anketi

Staj yeri (İşveren) Memnuniyet Anketi