Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Seyahat Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü

İç Kontrol

 

Öz Değerlendirme Raporları

2020


2021


2022

Stratejik Planlar

2018-2022


2021-2025

Performans Göstergeleri

2018-2022


2021-2025

Stratejik Plan Değerlendirme Anketleri

2018-2022


2021-2025

 

Ekler

2018-2022 Birim Stratejik Planı.pdf
2018-2022 Program Performans Göstergeleri.pdf
2020 Öz Değerlendirme Raporu.pdf
2021 Öz Değerlendirme Raporu.pdf
2021-2025 Program Performans Göstergeleri.pdf
2021-2025 Stratejik Plan Değerlendirme Anketi.pdf
2021-2025 TSH Birim Stratejik Eylem Planı.pdf
2022 Öz Değerlendirme Raporu.pdf
2022 Stratejik Plan İzleme Raporu.pdf