Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Seyahat Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü

Formlar ve Dilekçeler

2022-2023 Staj Evrakları İndir

Staj dosyası indir

İlişik Kesme Dilekçesi   İndir

Kayıt Dondurma Dilekçe Örneği  İndir

Kayıt Sildirme Dilekçesi İndir

Konferans Bilgi Formu  İndir

Mazeret Kayıtları Dilekçe Örneği  İndir

Mazeret Sınavı Dilekçe Örneği    İndir

Mezun Öğrenci Bilgi Formu İndir

Muafiyet Dilekçesi   İndir

Sınav Kağıdı Formatı   İndir

Staj Değerlendirme Tablosu  İndir

Tek Ders Sınav Dilekçesi  İndir

Yatay Geçiş İlişik Kesme Belgesi indir

Ekler

1-mezun-ogrenci-bilgi-formu.doc
128-101-staj-dosyasi.doc
180-sinav-kagidi-formati.doc
185-yatay-gecis-ilisik-kesme-belgesi.docx
227-muafiyet-dilekcesi.docx
280-kayit-sildirme-dilekcesi.docx
281-tek-ders-sinav-dilekcesi.docx
3-mazeret-sinavi-dilekce-ornegi.doc
36-staj-degerlendirme-tablosu.doc
4-mazeret-kayitlari-dilekce-ornegi.doc
56-konferans-bilgi-formu.xlsx