Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Seyahat Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü

Hakkımızda

Ezine Meslek Yüksekokulu Seyahat Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü-Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı, ön lisans seviyesinde öğrenim vermektedir. Bu bölümde Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programın başarıyla tamamlayan öğrenciler, Turizm ve Seyahat Hizmetleri alanında Ön Lisans (Associate of Arts) derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.

Seyahat Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü-Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı,turizm ve seyahat endüstrisinin ihtiyaç duyduğu mesleki yeterliliğe sahip, evrensel düşünce ve değerler ile donatılmış kalifiye meslek elemanı yetiştirme misyonu ile eğitim verme anlayışıyla, turizm dağıtım sistemini oluşturan seyahat sektörünün yapısı ve işleyişi, seyahat acentacılığı ve tur operatörlüğü, tur planlama ve yönetimi, turizmde ulaştırma ve biletleme konularında gerekli bilgi, beceri ve donanıma sahip elemanlar yetiştirmektir.

Bölümümüz ı Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı, turizm ve seyahat endüstrisin de yaşanan güncel gelişmeleri takip ederek bunu eğitim ve öğretim programına yansıtan çağdaş, çevreci, yenilikçi yapısı ile tercih edilen bir bölüm olmak vizyonu ile hareket etmektedir.

Bilimsel ve akademik etik ilkelere bağlılık, katılımcılık ve yenilikçilik ilke ve değerleri ile eğitim faaliyetlerini sürdürmekte olan Ezine MYO Turizm Seyahat ve Eğlence Hizmetleri Bölümü kadrosunda 1 öğretim üyesi, 3 öğretim görevlisi mevcuttur.

Ülkemizin önemli turizm merkezlerinden birinde yer alan yüksekokulumuz iş dünyasının beklentilerine cevap veren uygulamalı eğitim olanaklarını sağlayarak, sektörde aranan ve tercih edilen elamanlar yetiştirme hedefi ile yola çıkan Turizm Seyahat ve Eğlence Hizmetleri Bölümü-Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı turizm sektörü ile işbirliği odaklı eğitim anlayışı doğrultusunda sektör beklentilerine karşılık verebilen mezunlar vermektedir.

Çanakkale, Asya ve Avrupa kıtalarını birleştiren önemli köprülerden biri konumunda olup tarih boyunca farklı kültürlere ev sahipliği yapmış, zengin tarihi, doğal, kültürel değerlere sahip bir turizm merkezidir. Ayrıca, sahip olduğu doğal, kültürel zenginliklerle gözde turizm merkezlerinden biridir.

Ezine, 37 km’lik sahili ile Kuzey Ege’nin incisi olarak tanımlanmakta, Troya, Bozcaada, Assos, Kazdağları’nın merkezinde yer almaktadır. Ezine, sahip olduğu tarihi değerler yanında Zeytin ağaçları ile kaplı geniş alanlardan elde edilen ürünleri, Coğrafi İşaret ile tescillenmiş ve hem yerel hem de uluslararası pazarda marka haline gelmiş Ezine Peyniri ile tanınmaktadır.

Turistik tedarik zincirinin en önemli parçalarından biri olan Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB); iç ve dış pazarlara, limanlara ve havalimanına yakınlık yönünden stratejik bir noktada bulunmakla birlikte, İstanbul ve İzmir' e 316 km. Çanakkale Havaalanı'na 45 km. ve tüm dünya pazarlarına ürün sevkiyatı yapacak Çanakkale Limanı'na 50 km. uzaklıktadır.

Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı 45 öğrenci kontenjanına sahiptir. Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; Öğretim programlarındaki tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve 120 AKTS kredisi almaları zorunludur.

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü ÖSYS olarak adlandırılan merkezi sınav sistemi ile yapılmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra bu sınavdan aldıkları puana göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.

Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programından mezun olan öğrencilerin başlıca istihdam edilebileceği sektörler şunlardır: Konaklama Tesisleri (Otel, Tatil Köyü), Havayolu İşletmeleri, Çeşitli Ulaştırma Şirketleri, Turizm Rehberliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turizm Yazarlığı ve Fotoğrafçılığı, Kongre-Konferans Merkezleri, Turizm Enformasyon Merkezlerinde çalışma olanağı bulabilirler.