Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Seyahat Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü

Amaçlarımız & Hedeflerimiz

Amaçlarımız

          Ezine Meslek Yüksek Okulu Seyahat Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü’nün değerleri: kurumsal aidiyetin yanı sıra bilimsel düşünce ve etik temel düsturundan hareketle girişimcilik, yenilikçilik, yaratıcılık işbirliği, verimlilik, tanınırlık, ülkesine ve içinde bulunduğu coğrafyaya sahip çıkma bilinci, yaşam boyu öğrenme, bilimsel ve etik değerlere bağlılık ve saygı, eğitim ve araştırma faaliyetlerinde değişime açıklık, mükemmellik, kalite ve öz değerlendirme kültürünün geliştirilip yaygınlaştırılması.

 

 

Hedeflerimiz 

          Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin temel hedefleri arasında yer alan: “Kalite odaklı, yenilikçi ve girişimci bir üniversite olmak” düsturundan hareketle Ezine Meslek Yüksek Okulu Seyahat Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü’nün hedefi: seyahat sektörünün ihtiyaç duyduğu ara eleman gereksinimi karşılamaktır. Bölümümüz bu faaliyetleri çerçevesinde ayrıca:

 

 • İş dünyasının beklentilerine cevap veren uygulamalı eğitim olanaklarını sağlayarak, sektörde aranan ve tercih edilen elamanlar yetiştirmeyi,
 • Kurum kültürünün geliştirilmesini,
 • Bu doğrultuda yapılacak bilimsel çalışma ve eğitim faaliyetlerine ev sahipliği yapmayı,
 • Ulusal ve uluslararası benzer eğitim programları ile koordinasyonu sağlamayı,
 • Bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda faaliyetler gerçekleştirmeyi,
 • İç ve dış paydaşlar ile etkin ve verimli bağlantılar içerisinde olmayı,
 • Kamu ve özel sektör arasında köprü vazifesi olmayı,
 • Bu minvalde sahip olduğu akademik kadrosunu geliştirerek tam zamanlı öğretim kadrosunun nicelik ve niteliğini öngörülen oranda arttırmayı,
 • Eğitim öğretim sürecini sürekli geliştirmeyi,
 • Sertifika, yaşam boyu öğrenme, hizmet içi eğitim hizmetleri sunmayı,
 • Sergi, konferans, etkinlik, fuar katılımı vb. topluma erişim sosyal faaliyetleri düzenlemeyi,
 • Öğrenci merkezli eğitim anlayışını geliştirmeyi,
 • Öğrenme altyapısının teknolojik ve pedagojik yönleriyle gelişimini sağlamayı,
 • Öğrencilerin staj faaliyetleri ile eğitim süreçleri ve iş dünyasının gerçekleri arasındaki köprüyü kurmayı
 • Toplumsal hizmet sorumluluğunu eğitim ve araştırma etkinliklerinin devamı olarak kurum kültürüne taşımayı da hedeflemektedir.