Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Seyahat Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü

İŞ-KUR'dan Okulumuz Öğrencilerine Yönelik Eğitim

Üniversitemizin yürütmekte olduğu Kalite Güvence Çalışmaları kapsamında İŞ-KUR İş ve Meslek Danışmanları tarafından Bölümümüz 1. ve 2. sınıf öğrencilerine İŞ-KUR sistemine kayıt, CV Hazırlama, mülakat teknikleri, iş ve staj fırsatları ile Mesleki Yönelim Test Bataryası gibi konularda eğitimler verildi.